BREEAM – lichtwering

Lichthinder op werkplekken

Niet gereguleerde lichtinval van de zon, kan tot veel overlast lijden in gebouwen. In de Arbowet is aandacht voor lichtwering en worden belangrijke factoren meegenomen. Zonwering heeft meerdere mogelijkheden om hinderlijk zonlicht en hinderlijk diffuus daglicht te sturen, te controleren en de werkplekken te verbeteren.