Uw privacy wordt door ons met respect behandeld

Dit moeten ondernemers weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ondernemers moeten op 25 mei 2018 klaar zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zon-Comfort BV verleent haar klanten, waaronder consumenten, organisaties, bedrijven, diensten op gebied van onderhoud & service aan zonwering installaties, alsmede het leveren en monteren van nieuwe zonweringen, gordijnen, overkappingen. Het aanbieden van onderhoudscontracten en het afhandelen van facturen behorende bij deze contracten. In het kader van deze diensten worden persoonsgegevens van klanten en productgegevens geleverde producten verwerkt.

Voor het aangaan van een contract of het afnemen van een product, dienst bij Zon-Comfort initiëren klanten, prospects en relaties het contact met Zon-Comfort, via e-mail, Zon-Comfort websites, social media, telefoon of persoonlijk contact. Persoonsgegevens worden via de genoemde media aan Zon-Comfort BV aangeboden. Omdat Zon-Comfort zelf bepaald, of en zo ja, wanneer zij een contract met een partij, en met wie is Zon-Comfort tot en met het verstrekken van die persoonsgegevens aan Zon-Comfort de gegevensverantwoordelijke in de algemene zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG)

Zon-Comfort onderhoudt en verbetert zelfstandig of met externe leveranciers de systemen waarin de desbetreffende gegevens worden gevalideerd opgeslagen. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving van Zon-Comfort, welke worden gehost in 2 beveiligde datacenters. Deze datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. Factureren, betalen vindt plaats op basis van de gegevens in de database. Zon-Comfort geeft haar klanten op verzoek direct inzicht in de beschikbare en opgeslagen gegevens.

Bij Zon-Comfort is sprake van een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dat verband is van belang dat de partij die doel en middelen van een verwerking vaststelt, bepaalt welke gegevens worden verwerkt, de duur van de opslag van de persoonsgegevens vaststelt en zeggenschap heeft over de toegang tot de gegevens, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG kan worden aangemerkt. Dit zijn immers elementen van wezenlijk belang voor de gegevensverwerking.

Zon-Comfort gebruikt de persoonsgegevens van klanten, met als doel om het gebruik van de afgenomen dienst voor de klant mogelijk te maken. Daarnaast gebruikt Zon-Comfort de gegevens om service, garantie en rapportages te bieden. Zon-Comfort bepaalt in dat verband wezenlijke aspecten van de gegevensverwerking gerelateerd aan deze dienstverlening. Zo bepaalt Zon-Comfort zelfstandig welke gegevens zullen worden opgeslagen, de wijze waarop transacties worden bijgehouden, wie toegang tot de opgeslagen informatie heeft en hoelang de gegevens moeten worden opgeslagen. De doelen van de gegevensverwerking en de wijze waarop de gegevens worden verzameld en opgeslagen worden uitsluitend door Zon-Comfort vastgesteld. Omdat Zon-Comfort zelf bepaalt welke soort gegevens het bedrijf verwerkt, hoe lang en met welke technische middelen, ligt de verantwoordelijkheid primair bij Zon-Comfort. Zon-Comfort heeft bovendien het feitelijk beheer over alle opgeslagen gegevens en de zeggenschap over eventueel te hanteren bewaartermijnen. Gelet op het bovenstaande is Zon-Comfort vanaf het moment van verkrijgen van de persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is op basis daarvan derhalve ook niet vereist.

De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. We voeren enkele verplichte updates van ons privacybeleid door en maken van de gelegenheid gebruik om verbeteringen door te voeren voor klanten van Zon-Comfort.